Kas yra MOMA?

MOMA  - tai mobili ekspertų ir savanorių komanda, kuri padeda socialia atskirtoms grupėms iš įvairių Lietuvos kampelių atrasti pasitikėjimą (profesinį ir asmeninį) savimi, sustiprinti savo psichinę ir fizinę būklę, atrasti safo profesinį kelią, skatina dialogą tarp įvairių tautybių, rasių, požiūrių žmonių, teikia konsultacijas, informuoja apie profesines ir mokymosi galimybes, organizuoja švietėjiškus, sveikatingumo ir kultūrinius renginius. 

MOMA komanda susiformavo dviejų metų projekto metu ir palaipsniui užaugo iki kvalifikuotų ekspertų centro.  


Centro tikslai

-padėti moterims, po ilgesnės pertraukos grįžtančioms į darbo rinką, įsidarbinti, atrasti savo profesinę veiklą;
-paskatinti vaikus ir jaunimą drąsiai ieškoti savo profesinio kelio, nebijoti svajoti ir įgyti verslumo įgūdžių jau nuo jauno amžiaus; 
-inicijuoti mamų, jaunimo i rkitų grupių savitarpio pagalbos grupių (klubų) kūrimąsi, aktyviai veikti kartu su kitais bei palaikyti klubų veiklą, teikiant konsultacijas, seminarus, paskaitas pasirinktomis temomis;
-paskatinti darbdavius keisti požiūrį į esamas ir busimas darbuotojas, auginančias vaikus, bei sudaryti joms galimybę dirbti lanksčiai, o taip pat keisti požiūrį į dirbantį jaunimą, padėti ir suteikti galimybę savirealizacijai.


MOMA centras - tai mobilus ekspertų ir savanorių centras, kuris keliauja po Lietuvą, padeda moterims ir jaunimjui, įsidarbinti, skatina dialogą tarp socialiai atskirtų grupių ir darbdavių, verslininkų, savo srities specialistų, teikia konsultacijas, informuoja apie darbo ir mokymosi galimybes, organizuoja švietėjiškus, sveikatingumo, kultūros renginius, darbo muges, festivalius.