MOMA paslaugos

MOMA centras teikia teisines, psichologines, vadybines konsultacijas nedirbančioms moterims, taip pat informuoja apie darbo ir mokymosi galimybes, organizuoja darbo muges, skleidžia moterų savipagalbos, aktyvumo idėjas.


MOMA centras taip pat konsultuoja moteris apie galimybes įkurti mamų klubą jų mieste, padeda susisiekti su vietos institucijomis, organizacijomis, bendruomenėmis ir surasti patalpas mamų klubui. MOMA ekspertai padeda susitikti su bendramintėmis, sudaryti mamų klubo susitikimų planą, suorganizuoti pirmąjį susitikimą. Greitai čia bus patalpintas "Mamų klubo kūrimo vadovas".


MOMA centras konsultuoja darbdavius dėl lanksčių darbo formų taikymo jų darbovietėje. MOMA ekspertai gali įvertinti Jūsų darbovietę ir pateikti rekomendacijas kaip Jūsų darbovietė gali būti palanki darbuotojams, auginantiems vaikus.